0552 530 18 98
info@dreminozbek.com

Ereksiyon Sorunu ve Li-ESWT (Erektil Disfonksiyon ve Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi)19.7.2021

 Penil ESWT Nedir?

 

ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy), ilk önce 1980’li yıllarda böbrek taşlarının vücut dışından ultrasonik şok dalgaları verilerek kırılması amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda bu teknoloji geliştirilerek başka hastalıkların tedavisinde  de kullanılmaya başlanmıştır.

 

Son 10 yılda buna benzer şok dalgaları ereksiyon problemleri (erektil disfonksiyon, ED, sertleşme sorunu)  olan hastaların tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla kullanılan tedavi ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy), yani vücut dışından şok dalgaları verilerek yapılan bir tedavi yöntemidir. Erektil disfonksiyon, yani sertleşme bozukluğu olan hastaların penisine tedavi amacıyla düşük yoğunluklu ESWT (Li-ESWT= Low intensity ESWT= Düşük Yoğunluklu Extracorporeal Shock Wave Therapy) uygulanmaktadır.

 

 

Şok Dalgaları 2005 yılından beri dünyada bir çok merkezde kalpte iskemik dokuların tedavisi için uygulanmakta ve sonuçta neovaskülarizasyon (yeni damar oluşumu)

ve yeni kollateral damar oluşumu gerçekleşmektedir.

 

 

Yeni damar oluşumu sayesinde dokuya kan akışı hızlanmaktadır. Benzer mantıktan hareketle 2010 yılından beri damarsal kaynaklı sertleşme sorunu olan hastaların

tedavisinde de Li-ESWT kullanılmaya başlanmıştır.

 

ED1000, 2011 yılından beri erektil disfonksiyonun şok dalgaları ile tedavisinde kullanılmaktadır.

 

Dünyada ve ülkemizde erektil disfonksiyon sıklığı

 

·       Tüm dünyada yaklaşaık 150 milyon eerektil disfonksiyonlu hasta olduğu tahmin edilmektedir.

·       ABD de hasta sayısı 18 milyonun üzerindedir

·       Bunların % 70’i damar hastalığı ve şeker hastalığına bağlıdır

·       Türkiye’de ED oranı % 65 civarındadır

·       20-29 yaş arasında 300 bin, 40-49 yaş arası 1 milyon 400 bin, 50-59 yaş arası erkeklerde 1 milyon erektil disfonksiyon hastası vardır.

·       Bunların % 50’si orta, % 33’ü hafif şiddettedir.

·       Kalb hastaları, yüksek tansiyon ve şeker hastalarında ED  4 kat daha sıktır.

·       Myokard infarktüsü geçirenlerde % 44 ED vardır

·       Tedavi olmayan hipertansiyon hastalarında % 17, edilenlerde % 25 ED vardır

 

ED tedavisinde kullanılan şok dalgası nedir?

 

·       Supersonik hızla yayılım gösteren akustik enerjinin sıvı veya gaz ortamlarda meydana getirdiği etkidir

·       Pozitif Peak basıncın cok kısa sürede ve hızlı bir şekilde yükselmesi tipik karakteristiğidir.

·       Hız (suda) =1500m/sn kadardır.

 

Li-ESWT, Ürolojik hastalıklar dışında şu alanlarda da kullanılmaktadır.

 

Ortopedi ve Fizik Tedavi bölümleri tarafından topuk dikeni, tenisçi dirseği, omuz kireçlenmesi  gibi hastalıklarda kullanılmaktadır. Ayrıca iskemik kalb hastalarında yeni damar oluşumunu (angiogenesis) uyarmak amacıyla da kullanılmaktadır. Ayrıca Dermatologlar tarafından selülit ve cilt sıkılaştırılması amacıyla kullanılmaktadır.

 

Ürolojide ESWT 4 alanda kullanılmaktadır

 

Ürolojide Lİ-ESWT, ereksiyon bozukluğu dışında günümüzde başka bazı hastalıklarda da kullanılmaktadır. Bunlar:

 

·       Erektil disfonksiyon tedavisi

·       Peyronie hastalığı

·       Kronik pelvik ağrı sendromu

·       Penil rejuvenation (penis gençleştirme)

 

ESWT penise nasıl uygulanır?

 

Ürolojide ESWT’nin çok ayrıntılı olarak kullanıldığı alan erektil disfonksiyon (ED), yani sertleşme sorunu olan hastalarda penise ESWT uygulamasıdır.

 

Hasta sırtüstü yatar pozisyonda iken penisin her iki yan tarafına ve kasık bölgesinde, penisin radiks (kök) denen kısmına ultrason probuna benzer bir cihazla uygulanır. Uygulanan bölgelere özel jel sıkılarak ESWT dalgalarının penis dokusuna geçişi kolaylaştırılır.

 

Orijinal uygulama 3 hafta boyunca haftada 2 kez ESWT uygulanası, daha sonra 3 hafta ara verdikten sonra tekrar uygulama şeklinde yapılmıştır. Uygulama sonunda uluslararası ereksiyon sorgulama skorunda (IIEF-5) iyileşme ve arteriyel kan akımında artış ile sonuçlanmıştır. Daha sonraki kontrollü çalışmalarda doğrulanmıştır.

 

Bazı çalışmalarda isteğe göre yapılan diğer ED tedavilerinin aksine LiESWT tedavisi ile 1 yıl kadar olumlu sonucun devam ettiği bildirilmiştir.

 

Tedavi süresi ne kadardır?

 

Tedavi toplam 4 seans sürer. Her seansta yaklaşık 1500 atım uygulanır ve  ortalama 20-25 dakika kadar bir zaman alır. İdeal olarak iki seans arası 5 günden az, 10 günden fazla olmamalıdır. Hastalığın şiddetine göre toplam 6-12 seans uygulanır. ESWT’nin beklenen pozitif etkilerinin ortaya çıkması için son seanstan sonra 3-4 hafta beklemek gerekir.

 

ESWT tedavisi başka tedavilerle kombine olarak kullanılabilir mi?

 

ESWT ile daha  fazla etki elde edebilmek için diğer tedavi seçenekleri ile kombinasyon yapılabilir. Fosfodiesteraz 5 inhibitörü denen ve ağızdan erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ilaçların birlikte alınması ile daha iyi sonuçlar alındığı bildirilmiştir.

 

Li-ESWT tedavisi daha sonra ayni hastaya tekrar uygulanabilir mi?


Evet, ESWT hastalara belli süre sonra tekrar uygulanabilir.

 

Tedavi öncesi her hangi bir hazırlık gerekir mi?

 

Tedavi öncesi herhangi bir hazırlık gerekmez

 

Günlük hayata ne zaman başlanır?

 

Uygulama sonrası hemen hastalar günlük aktiveitelerine, işler,ne devam ederler

 

ESWT tedavisinin başarı oranı ne kadardır?

 

Başarı oranı hastadan hastaya, hastalığın şiddetine, hastanın yaşına ve yaşam tarzına göre değişir. Ortalama başarı oranı % 60-80 arasında değişmektedir.

 

ESWT tedavisi şeker hastalığına bağlı ereksiyon sorununda da etkili mi?

  

Yapılan bilimsel çalışmalar ESWT’nin şeker (diyabet) hastalığına bağlı olarak gelişen ereksiyon problemlerinin tedavisinde de etkili olduğunu göstermiştir.

 

ESWT tedavisi her hastada ayni etkiyi gösterir mi?

 

Hayır ESWT her hastada ayni etkiyi göstermez. Yaşlı hastalarda gençlere göre başarısı daha düşüktür. Altta yatan başka hastalığı olanlarda olmayanlara göre başarı oranı daha düşüktür.

 

ESWT tedavisi alan hastalara başka önerilerde bulunulmalı mı?

  

ESWT tedavisi etkilidir, ama ereksiyon sorununa neden olan bilinen durumlar varsa bunlarında göz önünde bulundurulması ve tedavisi gerekir. Eğer hastada aşırı kilo varsa vermeli, sigara içiyorsa bırakmalı, kolesterol seviyesi yüksekse tedavi edilmeli, tansiyon yüksekliği ve şeker hastalığı varsa kontrol altına alınmalıdır. Hasta hareketsiz bir yaşantıya sahipse hareket etmesi önerilmelidir.

   

Neden penil Li-ESWT kullanılmaktadır?

 

Ereksiyon problemi olan hastalarda  anestezi ve ameliyathane şartlarına ihtiyaç duymaksızın muayenehane ortamında rahatlıkla yapılan bir tedavi yöntemidir. Penis akan akımının bozulduğu durumlarda kan akımını artırarak etkili olmaktadır. Avrupa Üroloji Derneği’nin yayınladığı erektil disfonksiyon tedavi seçenekleri arasında non invaziv ilk seçenek tedavi yöntemi olarak 2018 yılından beri kullanılması önerilmektedir.

 

ED tedavisinde Li-ESWT tedavisinin yeri

 

Erektil disfonksiyon tedavisinde basitten daha ileri tedavi seçeneklerine doğru özet olarak tedavi ilkelerini sıralayacak olursak:

 

·       Ağız yoluyla alınan ilaçlar (PDE5i: viagra, cialis, levitra)

·       Hormon tedavisi

·       Li-ESWT (ED1000)

·       Vakum pompa uygulaması

·       Penise enjeksiyon tedavisi

·       Penil protez ameliyatı

 

Li-ESWT tedavisi ideale yakın bir tedavi yöntemidir

 

“İdeal” bir tedavi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. ESWT tedavisi, henüz erektil disfonksiyon tedavisinde tam anlamıyla ideal bir tedavi yöntemi sayılamaz, ancak seçilmiş hastalarda başarı oranı yüksek, yan etkileri yok denecek kadar azdır. ABD’de FDA, ESWT’nin erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılmasına onay vermek için daha ileri çalışmaları beklemektedir.

 

·       Basit olmalı

·       İnvaziv olmamalı

·       Ağrısız olmalı

·       Başarı oranı yüksek olmalı

·       Uygulaması kolay olması

·       Yan etkileri olmamalı veya az olmalı

 

ESWT uygulamasının avantajları nelerdir?

 

·       İşlem öncesi veya sonrası hiçbir bakım gerektirmez,

·       ESWT bir ameliyat yöntemi değildir bu nedenle anestezi, kesi ve dikiş gerektirmez.

·       İşlem esnasında veya sonrasında hastalar ağrı duymaz.

·       15-20 dakika gibi kısa bir süre içinde işlem tamamlanır.

·       Günlük hayata ESWT sonrası hemen ayni gün dönülebilir.

·       Uygun seçilmiş hastalarda başarı oranı ve hasta memnuniyeti yüksektir.

·       Komplikasyon ve yan etkileri olmayan bir yöntemdir.

 

Li-ESWT’nin etki mekanizması genel dokularda nasıl ortaya çıkar?

 

ESWT, uygulandığı dokularda ciddi bir hasar oluşturmadan dokuların kanlanmasını artırmakta ve doku yenilenmesini sağlamaktadır. Bu etkileri şu şekilde özetleyebiliriz:

 

·       Neo-angiogenesis

·       Penis kan akımının iyileşmesi

·       Doku tamiri

·       Dokulara kök hücre geçişi

·       Ağrı ve inflamasyonun azalması

 

ESWT’nin penis üzerindeki muhtemel etki mekanizmaları

 

·       Yeni damar oluşumu

·       Arteriyel akımın iyileşmesi

·       Penise kök hücre geçişi (hayvan çalışmalarında)

 

ESWT kimlere uygulanır?

 

·       Hafif, orta veya ciddi düzeyde ereksiyon problemi olan hastalar

·       İşlem için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur

·       Hastalığın şiddetine göre seans sayıları artırılabilir

·       Hastada eğer şeker hastalığı, yüksek tansiyon veya hormonal bozukluk varsa bunların da ayni anda tedavi edilmesi gerekir.

·       Hastalara yaşam tarzı değişiklikleri: Egzersiz, kilo verme, alkol ve sigara alışkanlığı varsa bunların bırakılması önerilmelidir.

·       Erektil disfonksiyon şikayeti olmayan, ancak performans amacıyla ESWT uygulaması genellikle önerilmemektedir.

 

ESWT yapılmaması gereken durumlar 

 

ESWT genel olarak ciddi riskleri ve komplikasyonları olmayan bir tedavi yöntemidir. Bazı hastalarda dikkatli olunması veya kullanılmaması gerekir.

 

·       Kanama bozukluğu varsa

·       Penis kanseri varsa kanserli bölgeye yapılmamalı

·       Uygulanacak alanda büyük damar ve sinir bulunması,

·       Kemiğin büyüme alanlarına(epifiz, omurilik),

·       Kalp pili bölgesine

·       Enfeksiyon sahasına

·       Gebelerde kullanılmamalı. 

·       Penis protezi takılan hastalar

 

ESWT tedavisisnin komplikasyonları veya yan etkileri nelerdir?

 

·       ESWT’nin bilinen ciddi bir komplikasyonu veya yan etkisi yoktur

·       Uygulama sırasında çok az ağrı olabilir

·       Tedavi sırasında uygulama alanında haff şekilde batma veya kaşıntı hissi olabilir.

·       İşlem sonrasında ciltte hafif kızarıklık görülebilir.

 

ED1000’in bilimsel çalışmalarda kanıtlanmış etkileri

 

·       % 75’in üzerinde başarı oranı vardır

·       Uzun süreli kalıcı etki oluşturmaktadır

·       Avrupa Üroloji Birliği’nin tedavi klavuzunda şok dalga tedavisinde “altın standart”’tır.

·       Erektil disfonksiyon tedavisinde penise ESWT nasıl uygulanır?

·       PDE5i lerine cevap vermeyen hastaların  ED1000 tedavisine olumlu cevap verdiği bildirilmiştir.

·       ESWT tedavisinin 6 aylık takiplerde kan akımını artırdığı gösterilmiştir.

·       Doppler USG’de penil kan akımında düzelme ve IIEF  skorlamasında iyileşme gözlenmiştir.

·       PDE5i’e  cevap vermeyen diyabetik hastalarda Li-ESWT etkili olmuştur

·       PDE5i’lerine cevap vermeyen erektil disfonksiyonlu hastalarda, Li-ESWT sonrası olumlu cevap alınmıştır.

 

Sonuç olarak: Penise Li-ESWT (düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi), erektil disfonksiyon tedavisinde mevcut seçeneklerden birisidir. Bilimsel çalışmalarda etkinliği, etki mekanizması gösterilmiş ve önemli Üroloji kuruluşları tarafından bir seçenek olarak sunulmuştur. Tedavi mutlaka Üroloji uzmanı tarafından, tercihen konuyla ilgili bir Ürolog tarafından yapılmalıdır. Hastalarda ereksiyon sorununa neden olabilecek başka etkenler de varsa bunlar için de gerekli tedavilerin planlanması faydalıdır. Örneğin şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği, aşırı kilo varsa bunların da tedavisi mutlaka gerekir ve önemlidir. Sigara ve alkol aşırı alkol alan hastaların bu alışkanlıklarını bırakması, hareketsiz bir yaşantısı olan kişilerin düzenli spor yapmaları önerilmelidir. Bu tedaviden bir mucize beklemek ve hastaları da bu şekilde yönlendirmek çok doğru değildir. Uygun hastalarda, uygun tedavi ile yok denecek yan etki ile olumlu sonuçlar alınabilen ve protez tedavisi öncesi uygulanması önerilen bir tedavi yöntemidir. 

 

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Önemli Uyarı : Web sitemde yayınladığım fotoğraf, video ve tüm yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
BİZE ULAŞIN
  • İncirli Cad. Zuhurat Baba Mah. Çağ Sok. A Blok No:1 No:5 Kat:3 Daire:5 1.Yıldız Sitesi 8A Bakırköy/İSTANBUL
  • 0552 530 18 98
  • info@dreminozbek.com